CZ
Close Menu

Odmítnutí odpovědnosti

1. Redakční obsah

TPE nepřetržitě sleduje a aktualizuje všechny informace, které TPE pro tuto službu poskytuje. Některé informace se mohou nicméně mezitím změnit nebo být zastaralé. Z těchto důvodů TPE na sebe nebere žádnou odpovědnost za aktuální přesnost, správnost a/nebo úplnost poskytovaných informací.

TPE výslovně upozorňuje, že tato služba neobsahuje úplnou a kompletní databázi parkovacích a odpočívacích zařízení v příslušných oblastech. Informace poskytované skrze tuto službu jsou založeny převážně na uživatelských informacích a TPE je neověřuje.

TPE dále upozorňuje, že informace poskytované skrze tuto službu s ohledem na dostupná parkovací místa jsou založeny na informacích, které poskytli příslušní poskytovatelé, a TPE je neověřuje. TPE není odpovědná za tyto informace. Všechna práva a povinnosti vzniklé ze smlouvy o rezervaci parkovacích míst se vztahují výhradně na příslušného uživatele a příslušného poskytovatele souvisejících parkovacího místa.

2. Externí odkazy

Tato služba obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Tyto webové stránky podléhají odpovědnosti příslušných provozovatelů. TPE během počátečního propojení na externí odkazy ověřil externí obsah a prozkoumal, zda neobsahuje jakákoliv porušení zákona. V té době nebyla žádná porušení zákona zřejmá. TPE nemá naprosto žádný vliv na aktuální a budoucí design a obsah stránek, na které odkazuje. Umístění externích odkazů neznamená, že TPE zahrnuje odkazovaný obsah nebo obsah obsažený na odkazech třetích stran jako svůj vlastní generovaný obsah. Nelze očekávat nepřetržitou kontrolu externích odkazů TPE bez konkrétních známek porušení, protože to není možné. Pokud nicméně zjistíme, že existují jakákoliv porušení, pak takové externí odkazy bez prodlení odstraníme.

3. Zákon o autorských právech

Obsah zveřejněný na této službě podléhá Nizozemské zákonu o autorských právech a také doplňkovému zákonu o autorských právech. Jakékoliv užití materiálu, které není autorizováno Nizozemské zákonem o autorských právech a doplňkovým zákonem, vyžaduje předchozí písemný souhlas TPE nebo příslušného držitele souvisejících práv. Toto platí obzvlášť pro duplikaci, zpracování, překlad, uložení nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech médií. Obsah a práva třetích stran jsou identifikovány jako takové. Neautorizovaná reprodukce nebo prozrazení specifického obsahu nebo úplných stránek je podle zákona zakázáno a trestné. Výroba kopií a stažení jsou povoleny pouze pro osobní, soukromé a nekomerční použití.