RO
Close Menu

Termeni si conditii

§ 1 Serviciu, Înregistrare, Anulare

1.1 PTV Truckparking BV, Energieweg 1, 3542 DZ Utrecht, Olanda („TPE“),, operează serviciul „Truck Parking Europe”, ce permite utilizatorilor să facă schimb de experiențe cu privire la parcări, benzinării și locuri de odihnă din anumite regiuni, dar și să rezerve locuri de parcare („serviciul”). Serviciul poate fi utilizat prin intermediul unui site web sau aplicație pe care utilizatorul o poate descărca pe smartphone din diverse magazine de aplicații.

1.2 Introducerea informațiilor privind serviciul și rezervarea locurilor de parcare necesită înregistrarea utilizatorului. La înregistrare, utilizatorului i se acordă un cont. Utilizatorul își poate accesa contul prin intermediul datelor de acces sau prin conectarea folosind datele de pe rețelele sociale, la alegerea sa. Înregistrarea este posibilă doar dacă utilizatorul a fost de acord cu Condițiile de utilizare.

1.3 Utilizarea serviciului este gratuită pentru utilizator. TPE nu își asumă nicio obligație contractuală prin furnizarea serviciului a sau aplicației către serviciu, a funcțiilor sau conținutului acestuia, temporar sau permanent, sau să continue să furnizeze sau să mențină serviciul. Utilizatorul poate anula utilizarea serviciului și își poate șterge contul în orice moment.

1.4 TPE indică în mod expres faptul că serviciul nu conține o bază de date completă a locurilor de parcare și de odihnă din cadrul regiunilor respective. Informațiile furnizate prin intermediul serviciului se bazează în mare măsură pe informațiile utilizatorului și nu sunt verificate de TPE.

1.5 În continuare, TPE subliniază că informațiile furnizate prin intermediul serviciului, în ceea ce privește locurile de parcare disponibile, se bazează pe informațiile furnizate de către furnizorii respectivi, și nu este verificată de TPE. TPE nu se face responsabilă pentru aceste informații. Toate drepturile și obligațiile care rezultă dintr-un contract pentru rezervarea locurilor de parcare se referă doar la utilizatorul respectiv și furnizorul respectiv al spațiului de parcare relevant.

1.6 De asemenea, TPE subliniază faptul că acest serviciu conține legături către site-uri web ale terțelor părți („legături externe”). Aceste site-uri web sunt supuse responsabilității operatorilor respectivi. Pe durata conectării inițiale la legăturile externe, TPE le-a verificat conținutul extern și le-a controlat în vederea oricăror încălcări ale legii. În acel moment, nu au fost vizibile încălcări ale legii. TPE nu are niciun fel de influență asupra designului actual și viitor și asupra conținutului paginilor din legături. Plasarea legăturilor externe nu implică faptul că TPE include conținutul menționat sau acela inclus în legăturile părților terțe, ca fiind al său. Inspecția continuă a legăturilor externe de către TPE, fără indicații concrete ale nerespectărilor nu poate fi așteptată și nu este posibilă. Cu toate acestea, dacă ni se aduce la cunoștință prezența unor asemenea încălcări, acele legături externe vor fi șterse fără întârziere.

§ 2 Utilizarea serviciului

2.1 Utilizarea serviciului este permisă doar dacă intră sub incidența funcției propuse. Utilizatorului nu i se permite să utilizeze niciun software sau orice alt echipament tehnic ce modifică sau pune în pericol funcționarea serviciului. Accesul la serviciu este permis doar prin intermediul aplicației sau portalul de internet (legătură) furnizate de TPE.

2.2 Utilizatorul garantează că tot conținutul și informațiile pe care acesta le-a setat sunt în concordanță cu legile relevante și codurile morale. Setarea unui conținut

a) discriminatoriu, rasist, violent, înjositor pentru oameni sau drepturile acestora

b) sau care incită oamenii să comită infracțiuni sau susțin astfel de infracțiuni

c) sau conțin pornografie sau încalcă protecția minorilor sau

d) încalcă drepturile personale ale unor terțe părți,

este interzisă.

2.3 Utilizatorul poate utiliza aplicația sau portalul de internet pentru a accesa serviciul pentru propriile sale scopuri. Toate drepturile la serviciu, aplicație și portal internet sunt rezervate de TPE.

2.4 Utilizatorul nu își poate divulga datele de acces la serviciul către terțe părți și nici nu poate permite terțelor părți să acceseze serviciul.

2.5 Utilizatorul eliberează TPE de toate pretenții ale terțelor părți și acceptă toate daunele și cheltuielile pretinse de TPE prin încălcarea obligațiilor prevăzute în secțiunea 2, cu excepția cazului în care utilizatorul dovedește că nu este responsabil pentru încălcare.

2.6 TPE își rezervă dreptul de a respinge sau de a șterge intrările utilizatorului, fără a oferi niciun motiv.

§ 3 Drepturi de conținut

3.1 În cazul în care utilizatorul introduce informații cu caracter protejat în serviciu, dar care nu sunt date cu caracter personal, utilizatorul acordă TPE drepturile spațiale și de conținut în mod inalienabil, nelimitat și gratuit, de a publica aceste informații în cadrul serviciului său, în special

a) dreptul de a stoca acest conținut pe un server TPE sau în numele TPE într-o locație de terță parte;

b) de a publica conținutul pe Internet și în cadrul aplicației;

c) precum și dreptul de a edita și de a reproduce conținutul în măsura în care este necesar pentru funcționarea serviciului;

d) de a utiliza conținutul sub formă anonimă, potrivit alin. 3.2 pentru o eventuală utilizare în cadrul altor servicii și aplicații.

3.2 Utilizatorul garantează că deține drepturile unor astfel de informații, astfel încât să autorizeze în mod legal transferul informațiilor relevante.

3.3 Acordarea drepturilor legale în temeiul alin. 3.1 include, de asemenea, dreptul TPE, de a utiliza în continuare informațiile protejate prin lege

a) pentru alte servicii plătite și gratuite oferite de TPE și filialele sale, conform (secțiunea 15 și urm.) din Legea privind societățile pe acțiuni, Germania (AKTG). Utilizatorul are dreptul de a se opune acestei utilizări suplimentare. Utilizatorul își poate declara obiecția prin e-mail, utilizând următoarea adresă de e-mail: info@truckparkingeurope.com

b) să solicite ca TPE să nu comunice aceste informații partenerii de cooperare și altor părți terțe, atât în scopuri non-comerciale și/sau comerciale și de publicare, chiar și în cazul în care utilizatorul și-a dat acordul către TPE. Acordarea acestui consimțământ este voluntară și nu reprezintă o condiție necesară pentru utilizarea serviciului.

§ 4 Politica de confidențialitate și Protecția datelor

4.1 TPE operează serviciul în conformitate cu dispozițiile de protecție a datelor. Dacă utilizatorul transmite date cu caracter personal în timpul procesului de înregistrare, acestea sunt prelucrate exclusiv pentru furnizarea serviciului, cu excepția cazului în care utilizatorul rezervă locuri de parcare prin intermediul serviciului (vezi alin.) 4.2). TPE șterge aceste date atunci când utilizatorul sau TPE șterge/anulează contul de utilizator, cu excepția cazului în care TPE este obligată să le păstreze, în conformitate cu reglementările legale.

4.2 TPE va oferi datele personale către terțe părți doar dacă

a) utilizatorul a fost de acord cu transferul acestor date în scopul efectuării unei rezervări pentru parcare;

b) sau TPE este obligată să o facă, în conformitate cu reglementările legale.

În cazul lit. (litera) (a) Dezvăluirea este realizată către furnizorul de servicii IT, responsabil pentru sistemul de rezervare, și furnizorul de servicii de parcare respectiv, în cazul în care rezervarea specifică trebuie efectuată. TPE încheie un contract pentru prelucrarea datelor, în conformitate cu Secțiunea 11 din Legea federală a protecției datelor (BDSG), cu prestatorul/prestatorii de servicii IT care gestionează sistemul de rezervare, precum și toți furnizorii de spații de parcare.

4.3 Înainte de transferul de date/divulgarea informațiilor, datele sunt eliberate de toate informațiile cu caracter personal, cu excepția numelui de utilizator, în conformitate cu alin. 3.3. Utilizatorii care nu doresc să-și asocieze numele la informații, sunt obligați să aleagă un nume de utilizator fără nicio referință

personală.

§ 5 Despăgubiri pentru daune și cheltuieli

TPE oferă despăgubiri și compensații pentru cheltuielile irosite, indiferent de motivul juridic, pentru acțiuni premeditate și neglijență gravă.

§ 6 Concluzie

6.1 În măsura în care declarațiile scrise pot fi solicitate în conformitate cu aceste condiții de participare, e-mail-urile și faxurile sunt considerate un mijloc de consimțământ scris satisfăcător și legal. Declarațiile scrise ale utilizatorului trebuie trimise la următoarea adresă: E-mail: info@truckparkingeurope.com

6.2 Se aplică legea Țărilor de Jos (The Netherlands), excluzând orice conflict de legi și legea ONU privind vânzarea bunurilor.