Close Menu

  Şartlar ve koşullar

  § 1 Hizmet, Kayıt ve Kayıt İptali

  1.1 PTV Truckparking BV, Energieweg 1, 3542 DZ Utrecht, Nederland („TPE“),, kullanıcıların belirli bölgelerde park yerleri, benzin istasyonları ve kamyon dinlenme duraklarıyla ilgili yaşadıkları deneyimleri birbirleriyle paylaşabilmelerini ve aynı zamanda park alanlarına yönelik rezervasyonlarını yapabilmelerini ("hizmet") sağlayan "Truck Parking Europe" hizmetiyle faaliyet göstermektedir. Hizmet, bir web sitesi veya kullanıcının çeşitli uygulama mağazalarından akıllı telefonuna indirebileceği bir uygulama aracılığıyla kullanılabilir.

  1.2 Hizmet ve park alanı rezervasyonuyla ilgili bilgileri girmek için kullanıcının kaydı gereklidir. Kayıt sırasında kullanıcıya bir hesap verilir. Kullanıcı hesaba erişim verileri veya tercih ettiği bir sosyal medya oturumuyla erişim sağlayabilir. Kayıt sadece kullanıcı işbu Kullanım Şartlarını kabul ettiği takdirde mümkün olacaktır.

  1.3 Hizmetin kullanımı kullanıcı için ücretsizdir. TPE, hizmeti veya hizmete uygulamayı, işlevlerini veya içeriklerini geçici veya kalıcı olarak sunma veya hizmeti sunmaya veya sürdürmeye devam etme konusunda hiçbir sözleşme yükümlülüğü üstlenmez. Kullanıcı, hizmetin kullanımını dilediği zaman sonlandırabilir ve hesabını silebilir.

  1.4 TPE, hizmetin ilgili bölgeler dahilinde park ve dinlenme tesislerinin tam bir veri tabanını içermediğini açıkça belirtmektedir. Hizmet aracılığıyla sunulan bilgiler büyük ölçüde kullanıcı bilgilerine dayanır ve TPE tarafından doğrulanmamıştır.

  1.5 TPE, ayrıca, kullanılabilir park alanları bakımından hizmet aracılığıyla sunulan bilgilerin ilgili sağlayıcılar tarafından verilen bilgilere dayandığını ve TPE tarafından doğrulanmadığını da belirtir. TPE bu bilgilerden sorumlu değildir. Park alanlarının rezervasyonuna yönelik bir sözleşmeden doğan tüm hak ve yükümlülükler sadece ilgili park alanının ilgili kullanıcısını ve ilgili sağlayıcısını kapsar.

  1.6 TPE, ayrıca, bu hizmetin üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerdiğini belirtmiştir ("harici bağlantılar"). Bu web siteleri ilgili işletmecilerinin sorumluluğuna tabidir. Harici bağlantıların ilk bağlanması sırasında TPE harici içerikleri doğrulamış ve bunları yasal ihlaller bakımından dikkatle incelemiştir. O sırada, hiçbir yasal ihlal görülmemiştir. Bağlantılı sayfaların güncel ve gelecekteki tasarım ve içeriğinde TPE’nin hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Harici bağlantıların yerleştirilmesi TPE’nin bahsi geçen içeriği veya üçüncü taraf bağlantılarında yer alan içeriği kendi oluşturduğu içerik olarak dahil ettiğini göstermez. Somut ihlal göstergeleri olmayan harici bağlantıların TPE tarafından devamlı denetlenmesi beklenemez ve mümkün değildir. Ancak, herhangi bir ihlalin var olduğuna dair bilgimiz olduğunda söz konusu harici bağlantılar gecikme olmaksızın silinecektir.

  § 2 Hizmetin Kullanımı

  2.1 Hizmetin kullanımına sadece önerilen işlev kapsamında izin verilir. Kullanıcı, hizmetin işlevselliğini değiştiren veya tehlikeye atan yazılım veya başka teknik ekipmanlar kullanamaz. Hizmete sadece TPE tarafından sunulan uygulama veya internet portalı (bağlantı) aracılığıyla erişime izin verilmektedir.

  2.2 Kullanıcı, sunduğu tüm içerik ve bilgilerin ilgili yasalarla ve ahlak kurallarıyla uyumlu olduğunu taahhüt eder. Aşağıdaki gibi:

  a) ayrımcı, ırkçı, şiddet içeren, insanları veya onların haklarını alçaltan,

  b) veya insanları ceza gerektiren suçlara teşebbüs etmeye kışkırtan veya bu gibi suçları destekleyen,

  c) veya pornografi içeren veya çocukları koruma kanununu ihlal eden, veya

  d) üçüncü tarafların kişisel haklarını ihlal eden,

  içeriklerin sunulması yasaktır.

  2.3 Kullanıcı, uygulamayı veya internet portalını sadece kendi maksatlarıyla hizmete erişim amaçlı olarak kullanabilir. TPE’nin hizmet, uygulama ve internet portalına ilişkin tüm hakları saklıdır.

  2.4 Kullanıcı hizmete erişim verilerini üçüncü taraflara ifşa edemez veyahut üçüncü tarafların hizmete erişim sağlamasına izin veremez.

  2.5 Kullanıcı ihlalden kendisinin sorumlu olmadığını kanıtlamadıkça, TPE’yi üçüncü tarafların tüm davalarından muaf tutar ve işbu Kısım 2 altında yer alan yükümlülüklerin ihlalinde TPE’nin maruz kaldığı tüm zarar ve masrafları kabul eder.

  2.6 TPE, kullanıcının girişlerini herhangi bir sebep belirtmeksizin reddetme veya silme hakkını saklı tutar.

  § 3 İçerik Hakları

  3.1 Kullanıcı hizmete yasal olarak korunan ama kişisel bilgi olmayan bilgiler girdiği takdirde TPE’ye daimi olarak, kısıtlamasız ve ücretsiz olarak hizmeti dahilinde bu bilgileri yayınlamaya yönelik mekansal ve içerikle ilgili haklar verir, şöyle ki

  a) bu içeriği bir TPE sunucusunda veya üçüncü taraf bir konumda TPE adına saklama hakkı;

  b) içeriği internette ve uygulama dahilinde yayınlama hakkı;

  c) ayrıca, hizmetin faaliyeti için gerekli olduğu ölçüde içerikleri düzenleme ve çoğaltma hakkı;

  d) diğer hizmet ve uygulamalar dahilinde mümkün olan kullanım için 3.2 numaralı fıkra gereğince bu içeriği isimsiz bir şekilde kullanma hakkı.

  3.2 Kullanıcı, ilgili bilgilerin transferini yasal olarak lisanslandırmak amacıyla söz konusu bilgilerin haklarına sahip olduğunu taahhüt eder.

  3.3 İlgili 3.1 numaralı fıkra gereğince yasal hakların verilmesi, TPE’nin yasal olarak korunan bilgileri kullanma hakkını da içerir:

  a) Almanya Anonim Şirketleri Kanunu (AKTG) Kısım 15 ff. uyarınca TPE ve onun iştirakleri tarafından sunulan diğer ücretli ve ücretsiz hizmetlerle ilgili. Kullanıcı itirazını e-posta yoluyla aşağıdaki e-posta adresine beyan edebilir: info@truckparkingeurope.com

  b) TPE’nin bu bilgileri, kullanıcı TPE’ye izin vermiş olsa dahi, ticari olmayan ve/veya ticari kullanım ve yayın için iştirak iş birliği ortakları ve diğer üçüncü taraflardan saklamasını isteme hakkı. Bu iznin verilmesi gönüllüdür ve hizmetin kullanımı için bir ön koşul değildir.

  § 4 Gizlilik Politikası ve Verilerin Korunması

  4.1 TPE, hizmeti verilerin korunması hükümlerine göre işletmektedir. Kullanıcı kayıt sürecinde kişisel verilerini gönderdiği takdirde, kullanıcı hizmet aracılığıyla park alanları rezervasyonlarını üstlenmedikçe bunlar sadece hizmetin sağlanması maksadıyla işlenir, (kıyaslayın. fıkra.) 4.2). TPE’nin bu verileri yasal düzenlemeler gereğince saklamak zorunda olmadıkça, TPE, bu verileri, kullanıcı veya TPE hesabını sildiğinde/kaydını iptal ettiğinde siler.

  4.2 TPE kişisel verileri üçüncü taraflara sadece aşağıdaki durumlarda gönderecektir:

  a) kullanıcı bu verilerin park rezervasyonu yapma maksadıyla transferini kabul ettiği takdirde;

  b) veya TPE yasal düzenlemeler gereğince böyle yapmakla yükümlü olduğu takdirde.

  (a) fıkrasında: Bu ifşaat rezervasyon sisteminden sorumlu BT hizmet sağlayıcısına ve ilgili rezervasyonun yapılacağı ilgili park hizmeti sağlayıcısına yapılır. TPE, Federal Veri Koruma Kanunu (BDSG) Kısım 11 gereğince rezervasyon sistemini yöneten BT hizmet sağlayıcısı/sağlayıcıları ve aynı zamanda park hizmeti sağlayıcılarıyla veri işlemeye yönelik bir sözleşme akdeder.

  4.3 Verilerin transferinden/bilgilerin ifşasından önce veriler 3.3 numaralı fıkra gereğince kullanıcı adı hariç olmak üzere tüm kişisel bilgilerden arındırılır. Bilgilerine ismini atamak istemeyen kullanıcılar kişisel referans içermeyen bir kullanıcı adı seçmek zorundadır.

  § 5 Zararların ve Masrafların Tazmini

  TPE, yasal nedenine bakılmaksızın, sadece önceden planlanmış eylemler ve ağır ihmal neticesinde boşa giden masraflara yönelik zarar ve tazminat sunar.

  § 6 Sonuç

  6.1 Bu katılım koşulları gereğince yazılı beyanlarla gerekli gördüğü ölçüde, e-postalar ve fakslar yeterli ve yasal yazılı izin araçları sayılır. Kullanıcının yazılı beyanları aşağıdaki adrese gönderilmelidir: E-posta: info@truckparkingeurope.com

  6.2 Herhangi bir Yasa Çatışması ve Birleşmiş Milletler Mal Satışı Yasası hariç olmak üzere, Hollanda yasaları geçerlidir.