Truck Parking Full - Truck Parking Europe

“De oplossing voor het Europese vrachtwagen parkeerprobleem.”

Er is een gebrek aan veilige en beveiligde parkeerplaatsen in Europa. Chauffeurs hebben moeite om geschikte locaties te vinden en vaak hebben ze niet de tools of de mogelijkheid om van tevoren te boeken. Het is van belang dat chauffeurs eenvoudig veilige locaties kunnen vinden om te rusten en te slapen.

Een recent gepubliceerde studie van de EU (1) onderzoekt de problemen inzake beveiligd parkeren van vrachtwagens.

Niels de Zwaan, managing director van Truck Parking Europe en onlangs benoemd lid van de expertgroep van de Europese Commissie voor Safe and Secure truck parking, bespreekt de bevindingen van het onderzoek.

  • EU-onderzoek - Er is een dringende behoefte aan een duidelijke definitie van Safe and Secure Truck Parking Area’s [SSTPA's] en beveiligingsstandaarden.
Niels de Zwaan - Truck Parking Europe
Niels de Zwaan

Niels de Zwaan - "Ik ben het er helemaal mee eens. Er is momenteel geen eenduidigheid voor de beveiliging van parkeerlocaties en er zijn geen gestandaardiseerde normen. Op dit moment verschillen de metingen voor veiligheidsfaciliteiten in detail en schaal. Dit maakt het ongelooflijk moeilijk voor chauffeurs en planners om te weten hoe veilig een locatie eigenlijk is.

Ik juich de voorgestelde maatregelen in het EU-onderzoek dan ook toe. Een nieuwe gestandaardiseerde certificering die helderheid schept voor alle betrokkenen van chauffeur tot parkeerexploitant. Het vervolg ligt in het accepteren van de nieuwe normen in de gehele branche. Hoe sneller dit wordt geïmplementeerd, hoe beter voor iedereen."

  • EU-onderzoek - Er is een ontoereikend aantal SSTPA's.

Niels de Zwaan - "Er zijn zeker niet voldoende beveiligde parkeerlocaties, dit is een probleem. Toch zijn er meer dan 34.000 parkeerlocaties verspreid over heel Europa, variërend in het aantal plaatsen, veiligheid en comfort. Een deel van de oplossing ligt in het veiliger maken van bestaande locaties en inzichtelijk krijgen hoe veilig en comfortabel deze locaties werkelijk zijn.

Gestandaardiseerde veiligheidsnormen zullen parkeerexploitanten aanmoedigen om meer veiligheid te bieden. Ik denk ook dat feedback van chauffeurs helpt om de balans te vinden. Er is een bepaald element van subjectiviteit als het gaat om het beoordelen van een parkeerplek. Chauffeurs en planningsmanagers kunnen helpen om het verschil tussen een goede en slechte locatie te bepalen en de beschikbare voorzieningen en faciliteiten te bevestigen."

  • EU-onderzoek - Voor het vinden van SSTPA's is een nieuwe speciale app nodig.

Niels de Zwaan - "Ik ben het eens met veel van de conclusies van de EU-studie. Het onderzoek benadrukt het gebrek aan eenduidigheid met betrekking tot beveiligde parkeerlocaties en de noodzaak om dit probleem op te lossen en de vindbaarheid te vergroten.

Juist daarom vind ik dat een app zowel beveiligde als reguliere rust- en parkeerplaatsen moet bieden. De huidige versie van de Truck Parking Europe app biedt alle functies die nodig zijn om beveiligde parkeerlocaties te vinden, te boeken en te beoordelen. Recent hebben we ook ESPORG en TAPA als filter toegevoegd naast reeds bestaande filters.

Mochten er aanvullende wensen zijn dan kijken we graag samen met de markt waar we verbeteringen kunnen doorvoeren."

  • Ziet Truck Parking Europe een oplossing voor het ontbreken van parkeerlocaties voor vrachtwagens?

Niels de Zwaan - "Ik zie een paar opties. Het bouwen van meer parkeerlocaties voor vrachtwagens is één mogelijkheid, maar het is ook de meest tijdrovende en dure optie. Ik denk dat het beter is om ons te concentreren op het verbeteren van de beveiligingsnormen en het vergroten van de zichtbaarheid van bestaande parkeerlocaties.

Al met al denk ik dat het antwoord ligt binnen de transportsector zelf, en het gebruik van de bestaande infrastructuur. Er zijn magazijnen, distributiecentra en logistieke bedrijven in heel Europa met volledig uitgeruste plaatsen voor vrachtwagens. Deze locaties worden het grootste deel van de tijd niet gebruikt. Op dit moment zijn deze locaties niet toegankelijk voor vrachtwagenchauffeurs en planningsmanagers.

Als we het gebrek aan parkeerplaatsen willen oplossen, is Truck Parking Europe van mening dat de sector transport en logistiek moet samenwerken om deze locaties open te stellen voor andere transportbedrijven. Dit zorgt enerzijds voor extra inkomsten voor het verhurende transportbedrijf, maar belangrijker het draagt ​​bij aan een meer beveiligde infrastructuur voor chauffeurs en lading. Momenteel zijn we bezig om verschillende depotlocaties in Duitsland aan te sluiten (Link is in English); ik hoop dat andere locaties en landen volgen.

Voor iedereen die deze mogelijkheden wil bespreken, staat mijn telefoon altijd aan.

 

Informatie over depot parkeren (EN)

Neem contact met ons op

--

Notitie & bron
Het EU onderzoek is uitgevoerd, voor de benoeming van Niels de Zwaan als lid van de Expertgroep.
EU Onderzoek bron: sstpa.eu-study.eu/download/19/final-report/1188/final-report-sstpa-28022019-isbn.pdf

Share