Onvoldoende parkeerplaatsen met toilet en douche

Houd wegrestaurants open

UPDATE 09/04/2020

Na een eerdere oproep aan de lokale autoriteiten, dringt Truck Parking Europe er opnieuw bij de autoriteiten op aan om parkeerlocaties te ondersteunen en open te houden.

Vrachtwagenchauffeurs waarderen de veranderde rij- en rusttijden die in verschillende landen geïntroduceerd zijn. 59% van de geïnterviewde chauffeurs maakt van deze flexibiliteit gebruik. Desondanks is er nog steeds een tekort aan comfortfaciliteiten die deze vitale groep tijdens de rust kan gebruiken, zoals bijvoorbeeld toiletten en douches.

Onvoldoende parkeerplaatsen met toilet en douche

--

Origineel bericht

Truck Parking Europe roept overheden op om de (inter)nationale chauffeurs te blijven ondersteunen. Vrachtwagenchauffeurs hebben last van de beslissing van bepaalde landen om restaurants op vrachtwagenparkeerplaatsen te sluiten. Daarom roept Truck Parking Europe alle lokale overheden op om deze faciliteiten open te houden voor vrachtwagenchauffeurs.  

Vrachtwagenchauffeurs kunnen hun digitale tachograafkaart gebruiken om te bevestigen dat ze vrachtwagenchauffeur zijn en naar binnen mogen. Deze faciliteiten op de Europese transportroutes zijn cruciaal voor de gezondheid en het welzijn van (inter)nationale vrachtwagenchauffeurs in de transportsector. Met name de mogelijkheid om wat te eten en zichzelf op te frissen tijdens de pauze is erg belangrijk.

De transportsector en vrachtwagenchauffeurs worden gezien als een vitale groep professionals, die nodig is om landen draaiende te houden. Laten we er dus voor zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen.

Blijf veilig en gezond.

Niels de Zwaan
CEO Truck Parking Europe

Share