Disclaimer

1. Redactionele inhoud

De informatie die wordt aangeboden door TPE voor deze Service wordt voortdurend bewaakt en bijgewerkt. Het kan echter zijn dat sommige informatie in de tussentijd is veranderd of is verouderd. Om deze redenen aanvaardt TPE geen aansprakelijkheid voor de huidige nauwkeurigheid, juistheid en/of volledigheid van de verstrekte informatie.

TPE wijst er uitdrukkelijk op dat de Service geen volledige database van parkeergelegenheden en rustfaciliteiten binnen de desbetreffende regio’s biedt. De informatie die via de Service wordt aangeboden is grotendeels gebaseerd op de gegevens van gebruikers en is niet geverifieerd door TPE.

TPE wijst er verder op dat de informatie die via de Service met betrekking tot de beschikbare parkeerplaatsen wordt aangeboden is gebaseerd op informatie van de desbetreffende leveranciers en niet is geverifieerd door TPE. TPE is niet verantwoordelijk voor deze informatie. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een contract voor de reservering van parkeerplaatsen hebben uitsluitend betrekking op de desbetreffende gebruiker en de desbetreffende aanbieder van de desbetreffende parkeerplaats.

2. Externe Links

Deze Service bevat links naar de websites van derden (“externe links”). Deze websites zijn onderworpen aan de verplichtingen van de desbetreffende bedrijven. Bij de eerste vermelding van externe links heeft TPE de externe inhoud geverifieerd en het bronmateriaal gecontroleerd op wettelijke overtredingen. Op dat moment waren geen wettelijke overtredingen duidelijk. TPE heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat TPE de inhoud waarnaar wordt gerefereerd of de inhoud zelf als haar eigendom of als door haar genereerd beschouwt. Zonder concrete aanwijzingen van inbreuken kan voortdurende controle van de externe links door TPE niet verwacht worden en deze voortdurende controle is ook niet mogelijk. Echter, als TPE concrete aanwijzingen ontvangt over mogelijke inbreuken dan zullen dergelijke externe links onmiddellijk worden verwijderd.

3. Auteursrecht

De inhoud van de Service is onderworpen aan het Nederlandse auteursrecht, evenals het aanverwante auteursrecht. Ieder gebruik van materiaal dat niet is toegestaan volgens het Nederlandse auteursrecht en het aanverwante auteursrecht, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van TPE, of van de desbetreffende houder van de desbetreffende rechten. Dit geldt met name voor de vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of reproductie van de inhoud in de databanken of andere elektronische media en mediasystemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig vermeld. Onrechtmatige verveelvoudiging of openbaarmaking van specifieke inhoud of van complete pagina’s is verboden en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is toegestaan.