Keep road side facilities open for truck drivers

Truck Parking Europe | Zachowaj otwartość urządzeń i restauracji przydrożnych dla kierowców ciężarówek

Update 09/04/2020

Po wcześniejszym skierowaniu wniosku do władz lokalnych, Truck Parking Europe jeszcze raz namawia stosowne organy do wspierania lokalizacji z otwartymi parkingami oraz do ich utrzymania.

Kierowcy ciężarówek doceniają wydłużony czas jazdy i odpoczynku, który obowiązuje w kilku krajach, oraz korzystają z niego – 59% kierowców, z którymi przeprowadzono wywiad, potwierdziło, że polega na tym elastycznym rozwiązaniu. Jednakże wciąż brakuje udogodnień dla tej ważnej grupy kierowców, które byłyby dostępne na czas odpoczynku.

Dlatego firma Truck Parking Europe wzywa wszystkie samorządy terytorialne do podjęcia działań wspierających na rzecz takich udogodnień (na parkingach, stacjach benzynowych i w innych miejscach), dzięki czemu byłyby one czynne i dostępne dla kierowców – bohaterów szos, dzięki którym branża spożywcza, zdrowotna oraz inne ważne branże mogą nadal funkcjonować.

--

16/03/2020 | Truck Parking Europe wzywa władze lokalne do dalszego wspierania (międzynarodowych) kierowców ciężarówek. Na kierowców ciężarówek ma wpływ decyzja niektórych krajów o zamknięciu (przydrożnych) restauracji na parkingach i przystankach dla ciężarówek. W związku z tym Truck Parking Europe prosi wszystkie lokalne władze o utrzymanie tych obiektów w stanie otwartym i dostępnym dla kierowców ciężarówek.

Kierowcy ciężarówek mogą użyć „cyfrowej karty kierowcy tachografu”, aby potwierdzić, że są kierowcą ciężarówki i uzyskać dostęp. Obiekty znajdujące się wzdłuż europejskich korytarzy transportowych mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego samopoczucia (międzynarodowych) kierowców ciężarówek w sektorze transportu. Szczególnie ważna jest możliwość jedzenia i odświeżenia się podczas przerwy.

Sektor transportu i kierowcy ciężarówek są uważani za kluczową grupę zawodową, aby utrzymać ruch krajów. Upewnijmy się więc, że mogą właściwie wykonywać swój zawód.

Bądź bezpieczny i zdrowy.
Niels de Zwaan
CEO Truck Parking Europe

Share