Act de renunțare

Precizări legale privind responsabilitatea juridică

1. Conținut editorial

TPE monitorizează încontinuu și actualizează toate informațiile oferite de TPE pentru acest serviciu. Cu toate acestea, anumite informații pot fi modificate între timp sau pot fi învechite. Pentru aceste motive, TPE nu își asumă nicio responsabilitatea pentru exactitatea actuală, corectitudine și/sau caracterul complet al informațiilor furnizate.

TPE indică în mod expres faptul că serviciul nu conține o bază de date completă și cuprinzătoare a locurilor de parcare și de odihnă din cadrul regiunilor respective. Informațiile furnizate prin intermediul serviciului se bazează în mare măsură pe informațiile utilizatorului și nu sunt verificate de TPE.

În continuare, TPE subliniază că informațiile furnizate prin intermediul serviciului, în ceea ce privește locurile de parcare disponibile, se bazează pe informațiile furnizate de către furnizorii respectivi, și nu este verificată de TPE. TPE nu se face responsabilă pentru aceste informații. Toate drepturile și obligațiile care rezultă dintr-un contract pentru rezervarea locurilor de parcare se referă doar la utilizatorul respectiv și furnizorul respectiv al spațiului de parcare relevant.

2. Legături externe

Acest serviciu conține legături către site-uri web ale aparținând terțelor părți („legături externe”). Aceste site-uri web sunt supuse responsabilității operatorilor respectivi. Pe durata conectării inițiale la legăturile externe, TPE le-a verificat conținutul extern și le-a controlat în vederea oricăror încălcări ale legii. În acel moment, nu au fost vizibile încălcări ale legii. TPE nu are niciun fel de influență asupra designului actual și viitor și asupra conținutului paginilor din legături. Plasarea legăturilor externe nu implică faptul că TPE include conținutul menționat sau acela inclus în legăturile părților terțe, fiind un conținut generat de acestea. Inspecția continuă a legăturilor externe de către TPE, fără indicații concrete ale nerespectărilor nu poate fi așteptată și nu este posibilă. Cu toate acestea, dacă ni se aduce la cunoștință prezența unor asemenea încălcări, acele legături externe vor fi șterse fără întârziere.

3. Legea drepturilor de autor

Conținutul de publicat cu privire la acest serviciu este supus legii drepturilor de autor german, precum și legea privind drepturile de autor auxiliare. Orice utilizare a materialului ce nu este autorizată de legea dreptului de autor german și a celei auxiliare, necesită acordul prealabil scris al TPE sau al deținătorului drepturilor aferente. Acest lucru se aplică, în special, în privința duplicării, prelucrării, traducerii, stocării, procesării sau reproducerii conținutului din bazele de date sau din alte sisteme media și mass-media electronice. Conținutul și drepturile părților terțe sunt identificate ca atare. Reproducerea neautorizată sau divulgarea conținutului specific sau pagini complete este interzisă și se pedepsește prin lege. Este permisă doar producția de exemplare și descărcări pentru uz personal, privat și necomercial