Sorumluluğun Reddi

1. Yayın İçeriği

TPE, TPE’nin bu hizmet için sunduğu tüm bilgileri devamlı olarak izleyip güncellemektedir. Ancak, bazı bilgiler zaman içinde değişmiş veya kullanılamaz hale gelmiş olabilir. TPE, bu sebeplerden dolayı sunulan bilgilerin geçerli eksiksizliği, doğruluğu ve/veya tamlığı konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmez. TPE, hizmetin ilgili bölgeler dahilindeki park ve dinlenme tesislerinin tam ve eksiksiz bir veri tabanını içermediğini açıkça belirtmektedir. Hizmet aracılığıyla sunulan bilgiler büyük ölçüde kullanıcı bilgilerine dayanır ve TPE tarafından doğrulanmamıştır. TPE, ayrıca, kullanılabilir park alanları bakımından hizmet aracılığıyla sunulan bilgilerin ilgili sağlayıcılar tarafından verilen bilgilere dayandığını ve TPE tarafından doğrulanmadığını da belirtir. TPE bu bilgilerden sorumlu değildir. Park alanlarının rezervasyonuna yönelik bir sözleşmeden doğan tüm hak ve yükümlülükler sadece ilgili park alanının ilgili kullanıcısını ve ilgili sağlayıcısını bağlar.

2. Harici Bağlantılar

Bu hizmet üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerir (“harici bağlantılar”). Bu web siteleri ilgili işletmecilerinin sorumluluğuna tabidir. Harici bağlantıların ilk bağlanması sırasında TPE harici içerikleri doğrulamış ve bunları yasal ihlaller bakımından dikkatle incelemiştir. O sırada, hiçbir yasal ihlal görülmemiştir. Bağlantılı sayfaların güncel ve gelecekteki tasarım ve içeriğinde TPE’nin hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Harici bağlantıların yerleştirilmesi TPE’nin bahsi geçen içeriği veya üçüncü taraf bağlantılarında yer alan içeriği kendi oluşturduğu içerik olarak dahil ettiğini göstermez. Somut ihlal göstergeleri olmayan harici bağlantıların TPE tarafından devamlı denetlenmesi beklenemez ve mümkün değildir. Ancak, herhangi bir ihlalin var olduğuna dair bilgimiz olduğunda söz konusu harici bağlantılar gecikme olmaksızın silinecektir.

3. Telif Hakkı Yasası

Bu hizmette yayınlanan içerik Hollanda telif hakkı yasasına ve aynı zamanda yardımcı telif hakkı yasasına tabidir. Hollanda telif hakkı yasası ve yardımcı telif hakkı yasası tarafından yetkilendirilmiş materyallerin kullanımı için TPE’nin veya söz konusu hakların ilgili sahibinin önceden yazılı rızası gereklidir. Bu durum özellikle veri tabanlarında veya diğer elektronik medya ve medya sistemlerinde yer alan içeriğin kopyalanması, işlenmesi, çevrilmesi, depolanması veya çoğaltılmasında geçerlidir. Üçüncü tarafların içerikleri ve hakları da bu şekilde tanımlanmaktadır. Belirli bir içeriğin veya tam sayfaların yetkisiz çoğaltılması veya ifşaatı yasalarca yasaklanmıştır ve cezaya tabidir. Sadece kişisel, özel ve ticari olmayan maksatlarla kullanıma yönelik kopya elde edilmesine ve indirme işlemine izin verilir.